Začínající učitel v měnící se společnosti

7. listopad 2017, 08:30 – 18:00

Mezinárodní vědecká konference studentů DSP

Konference je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická.

Akce nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi doktorandy, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky. Název konference má být spíše inspirací, konference je otevřená různorodým pedagogicky orientovaným tématům. Předepsaným formátem prezentace na konferenci je poster. Na konferenci naváží 8. listopadu 2017 workshopy pro účastníky. Registrace účastníků potrvá až do 1. listopadu 2017.

 

www.scup.cz

Pořádá

Pedagogická fakulta UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5

Přílohy