Od deinstitucionalizace k integraci

7. listopad 2017, 10:00 – 15:00

Co mohou sociální pracovníci udělat pro začlenění lidí s mentálním handicapem do místních komunit?

V současné době nemáme k dispozici dostatek informací o tom, jak reálná integrace lidí s mentálním handicapem do místních komunit vypadá. Co se daří, v jakých oblastech naopak existují překážky a co by se mělo změnit? Cílem našeho setkání je tato témata reflektovat z pohledu aktérů, kteří se na procesu transformace pobytových sociálních služeb přímo podílejí (lidé s mentálním handicapem, sociální pracovníci, vedoucí zařízení, představitelé samospráv). Chceme se také zamýšlet se nad tím, jak konkrétně by mělo plné začlenění lidí s mentálním handicapem do společnosti vypadat a co je možné udělat pro jeho dosažení.

Pozvánka

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Olomouc, aula, 2. podlaží

Přílohy