Stříbrná promoce absolventů PřF UP

4. listopad 2017, 09:00 – 14:30

Slavnostní setkání absolventů PřF UP, kteří promovali v roce 1992

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř 17. listopadu 12

Přílohy