Mediace 2017

27. říjen 2017 - 28. říjen 2017

Mezinárodní vědecká konference

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá IV. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2017. Dvoudenní sympózium se koná pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. a děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. Cílem setkání je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro další teoretická zkoumání a využití v praxi.
Konference bude probíhat ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků budou následovat přednášky ve třech sekcích. Součástí konference bude doprovodný program a společenský večer s cimbálovkou v prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.
Více na www.mediaceolomouc.eu

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP (sálová část)

Přílohy