Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

25. říjen 2017, 16:00 – 20:00

Odborné přednášky

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Koordinátor: prim. MUDr. Vladislav Kutěj

Program:

 1. Urgentní medicína a urgentní příjmy v české kotlině v roce 2017
  Kutěj V.
 2. Soudničky (vybrané případy stížností na OUP)
  Fiala H.
 3. Třídění na urgentním příjmu, smysl a systém
  Gehrová M., Horák F.
 4. Překvapení v urgentní medicíně - kazuistická sdělení
  Křivánková M.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy