Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

11. říjen 2017, 16:00 – 20:00

Individualizovaná medicína v prevenci civilizačních onemocnění

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FN Olomouc

Koordinátor: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Program:

 1. Přínos zátěžových vyšetření pro individuální přístup k pacientovi s civilizačními onemocněními (15 min.)
  Sovová E.
 2. Individuální léčba obezity- týmová spolupráce (15 min.)
  Moravcová K.
 3. Novinky v dopingové problematice (15 min.)
  Pokorná T.
 4. Neinvazivní vyšetření v prevenci civilizačních onemocnění (15 min.)
  Kaletová M.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci a Lékařská fakulta UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3

Přílohy