Setkání akademické obce a prezentace kandidátů na děkana FTK UP

26. září 2017, 14:00 – 16:00

Setkání zaměstnanců a studentů

Předsedkyně Akademického senátu FTK UP Soňa Formánková zve všechny akademické i neakademické zaměstnance a studenty na setkání akademické obce FTK UP, na níž budou představeni kandidáti na funkci děkana pro období 2018–2022 Martin Kudláček a Michal Šafář.
Kandidáti na setkání budou prezentovat své teze a budou odpovídat na případné dotazy přítomných.
Setkání se uskuteční od 14:00 v aule NA 401.
Další informace k volbě nového děkana FTK UP najdete zde: https://ftk.upol.cz/o-fakulte/organy-fakulty/volba-kandidata-na-dekana-2018-2022/

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, aula NA 401

Přílohy