Veletrh nápadů učitelů fyziky 22

1. září 2017 - 3. září 2017

Tradiční konference pro učitele fyziky na všech stupních škol a ostatní zájemce

Konference je zaměřená na problémy výuky fyziky na různých typech škol. Učitelé zde prezentují své nápady, zkušenosti a náměty na zlepšení výuky fyziky. Většina příspěvků je zaměřená prakticky a doplněná řadou experimentů. Součástí akce je prezentace nakladatelství učebnic fyziky Prometheus a Prodos.

http://vnuf.cz

Pořádá

Katedra experimentální fyziky PřF

Místo

Přírodovědecká fakulta UP

Přílohy