Improvizace - (pra) zdroj hudebního umění

1. srpen 2017, 19:00 – 20:30

Koncert

Musica Florea pod uměleckým vedením Marka Štryncla představí hudbu raného středověku a baroka, která byla ve své době prodchnuta kompozičními experimenty, které předbíhaly hudební vývoj takřka o několik století. V tomto koncertním projektu chce soubor poukázat na důležité hudební prvky charakterizující jeho vznik a vývoj z hlediska hudební improvizace a rozličné ornamentiky.

Program
Chorální nápěv "Kyrie" z 10. století
Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676)/?: variace na píseň "Toto malé děťátko..."
Henry Purcell (1659-1695): Pavane and Chaconne
Anonymní téma ze 17. století: improvizace "Amorosa"
Gottfried Finger (1660-1730)/?: Ciaccona
Francesco Cavalli (1602-1676)/?: Canzon á3
Henry Purcell (1659-1695)/?: Fantasia (13) Upon one note
Giovanni Battista Buonamente (1595-1642): Sonata á 3 violini
Andrea Falconieri (1586-1656)/?: Folias echa para mi Senora
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)/?: "Sonata - Fantasia" na téma Adoramus Te...

Musica Florea
Jíří Sycha - barokní housle
Eleonora Machová - barokní housle, viola a viola da gamba
Magdaléna Malá - barokní housle a viola
Tomáš Reindl - perkuse
Marek Štryncl - barokní violoncello a kytara
Iva Štrynclová - varhanní pozitiv
um. vedoucí Marek Štryncl

Pořádá

Musica Florea

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy