Větrání - Za lesním tichem

15. červenec 2017, 07:35 – 19:00

Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu

První ze dvou výletů tzv. větracího víkendu povede do hlubokých jesenických lesů u Branné, kde se ukrývá zaniklá sklářská osada Josefová nebo také vodopád říčky Hučavy. Takže to zas tak tichý výlet nebude. Navíc se podíváme také ke skalnímu útvaru Pasák, k němuž vede naučná stezka.
Trasa měří 15 km. Sraz účastníků v 7:35 před hlavním nádražím v Olomouci, případně v 9:23 na nádraží v Branné. Předpokládaný návrat kolem 19. hodiny. Více na www.radostzpohybu.cz/vetrani

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

Branná

Přílohy