Větrání - Rybníky Svitavska

1. červenec 2017, 08:30 – 18:00

Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu

Hvězda, Mušlový, Sychrovec, Pařez nebo Rosnička. To jsou názvy rybníků mezi Třebovicemi (v Čechách) a Svitavami, kolem kterých povede trasa tohoto výletu. Hvězda je z nich největší, svitavská Rosnička je široko daleko oblíbená nejen plavci.
Ale nebude to výlet jen o rybnících, projdeme také přírodní rezervaci Králova zahrada nebo se podíváme k pramenu řeky Svitavy. Délka 18,5 km, terén nenáročný.

www.radostzpohybu.cz/vetrani 

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

Svitavy

Přílohy