Veletrh inkluze

7. duben 2017, 09:00 – 17:00

1. populárně - odborný veletrh v rámci projektu ROMSPIDO podpořeného MŠMT

Cílem VELETRHU INKLUZE určeného široké veřejnosti je prezentovat možnosti podpory inkluzivního vzdělávání. První ročník se v odborné části zaměřuje především na výzvy vstupu do předškolního vzdělávacího systému. Populární část, kde se prostřednictvím veletržních stánků představí jednotliví partneři projektu ROMSPIDO, je obohacena o prezentace předškolních vzdělávacích center Olomouckého kraje. Pro malé předškoláky je připraven bohatý doprovodný program, tvůrčí dílna a Školka hrou s využitím Montessori pomůcek.
Všichni jste srdečně zváni.

www.romspido.upol.cz 

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, v rámci projektu ROMSPIDO

Místo

Umělecké centrum UP, Atrium, Lectorium medium a budova CMTF UP, Univerzitní 22