Kompetence leadera úspěšné školy

24. březen 2021, 09:00 – 15:00

Závěrečná konference k výstupům projektu 

Závěrečná konference projektu "Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)", Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145, jehož cílem je tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů, vzdělávacích materiálů a odborných metodických materiálů, které budou sloužit ke zvyšování kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol, malotřídních škol, základních škol, středních škol, domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání v pedagogickém vedení.
Podrobné informace a registrační formulář
Přihlašování je možné do: 20.3.2021
Účast na konferenci je pro všechny zaregistrované zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Pořádá

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Místo

online, platforma Big Blue Button

Přílohy