Výběrové řízení PřF UP

monday 19. february 2018, 12:18

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozic.

Všeobecné požadavky na uchazeče k níže obsazovaným pozicím jsou uvedené na konci stránky.

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí katedry

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

KATEDRA INFORMATIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* odborný asistent se zaměřením na databázové systémy

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru informatika, případně těsně před dokončením;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy a citace;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na analýzu dat a business intelligence

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru informatika, případně těsně před dokončením;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy a citace;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* odborný asistent se zaměřením na Aplikace nanotechnologií v biomedicíně

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru Fyzika;
 • vědecká a publikační činnost zaměřená na biomedicínské aplikace nanotechnologií;
 • zkušenosti s výukou předmětů na vysoké škole se zaměřením na bionanotechnologie;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na didaktiku a školní pokusy

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Ph.D. v oboru fyzika (Ph.D. v oboru Didaktika fyziky výhodou);
 • zkušenosti s výukou na vysoké škole;
 • publikační činnost v oboru Didaktika fyziky;
 • schopnost navrhovat a sestavovat didaktické experimenty z fyziky;
 • zkušenosti s výukou na střední škole výhodou;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA OPTIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí katedry

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

* profesor v oboru Optika a optoelektronika se zaměřením na tomografické metody a zpracování informace v klasické i kvantové optice

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • titul profesor;
 • odborné zaměření na tomografické metody v klasické i kvantové optice;
 • významná publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • zkušenost s řízením výzkumných týmů;
 • pedagogická praxe na VŠ o délce min. 5 let;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

SPOLEČNÁ LABORATOŘ OPTIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí pracoviště

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

* profesor v oboru Fyzika - kvantová optika a optoelektronika

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • vysokoškolské Mgr. vzdělání v oboru fyzika, vědecká hodnost Ph.D. (nebo odpovídající) v oboru optika; úspěšné profesorské řízení v oboru kvantová optika a optoelektronika;
 • min. vědecká praxe v oboru 10 let;
 • významná publikační vědecká aktivita;
 • významná účast a vedení týmu při řešení grantových projektů;
 • zkušenost s vedením vědeckého týmu;
 • pedagogická praxe na VŠ v oboru min. 10 roků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent pro obor částicová fyzika a astrofyzika

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • vysokoškolské Mgr. vzdělání v oboru nebo v oboru příbuzném; vědecká hodnost Ph.D. (nebo odpovídající) v oboru nebo v oboru příbuzném;
 • min. vědecká praxe v oboru 5 let;
 • publikační vědecká aktivita;
 • významná účast při řešení grantových projektů;
 • zkušenost s mezinárodní vědeckou spoluprací v oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný pracovník pro obor optické technologie (zpracování tvrdých a velmi tvrdých materiálů)

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018 (příp. dohodou)

Požadavky:

 • vysokoškolské Mgr./Ing. vzdělání v oboru strojírenská nebo chemická technologie nebo v oboru příbuzném nebo SŠ vzdělání ve stejném oboru s maturitou;
 • min. praxe v oboru 5 let;
 • velmi dobré znalosti a praxe v oboru programování CNC strojů;
 • schopnost týmové vědecké práce;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* vědecký pracovník pro optická měření

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018

Požadavky:

 • vysokoškolské min. Bc. vzdělání ve fyzikálním oboru, případně chemickém oboru nebo v oboru příbuzném; Mgr. nebo Ph.D. výhodou;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* odborný asistent se zaměřením na separační metody

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti superkritické fluidní chromatografie a jejího spojení s hmotnostní spektrometrií;
 • zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe výhodou;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie a jejího spojení s hmotnostní spektrometrií;
 • zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe;
 • zkušenosti s farmaceutickou analýzou a identifikací metabolitů výhodou;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na prvkovou analýzu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti prvkové analýzy hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem;
 • zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na chemickou analýzu archeologických a uměleckých vzorků

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti chemické analýzy archeologických a uměleckých vzorků;
 • zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe výhodou;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na využití kvantově chemických výpočtů v analytické chemii

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti s kvantově chemickými výpočty;
 • zkušenosti s hmotnostní spektrometrií;
 • zkušenosti se studiem fragmentace látek při hmotnostně spektrometrickém experimentu výhodou;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na molekulovou spektrometrii

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,15
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti technik molekulové spektrometrie především nukleární magnetické rezonance;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* odborný asistent se zaměřením na organickou syntézu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • zkušenosti v oblasti organické syntézy podmínkou;
 • zkušenosti s vedením závěrečných prací pregraduálních studentů výhodou;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • koncepce a předpoklady pro popularizaci oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí katedry

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

* lektor se zaměřením na didaktiku chemie

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti učitelství chemie pro střední školy nebo VŠ vzdělání v oblasti odborné chemie rozšířené o doplňující studium učitelství chemie (vědecká hodnost Ph.D. v oboru chemie nebo didaktiky chemie je výhodou);
 • schopnost práce jak samostatné, tak týmové;
 • již zrealizovaná pedagogická praxe na SŠ nebo VŠ v délce minimálně 5 let;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na syntézu nízkomolekulárních sloučenin a výuku

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru chemie;
 • praktické zkušenosti v oblasti syntézy organických a komplexních sloučenin;
 • schopnost vědecké práce jak samostatné, tak týmové, doložené seznamem vědeckých publikací za posledních 5 let;
 • autorství minimálně 10 publikací v impaktovaných časopisech registrovaných na Web of Science;
 • schopnost pedagogické činnosti s pedagogickou praxí na VŠ min. 3 roky;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* vědecký pracovník akademický se zaměřením na studium nízkomolekulárních sloučenin metodami molekulární biologie

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru chemie nebo biochemie nebo biofyziky;
 • praktické zkušenosti s biochemickými a molekulárně-biologickými metodami;
 • schopnost vědecké práce jak samostatné, tak týmové, doložené seznamem vědeckých publikací za posledních 5 let;
 • autorství minimálně 10 publikací v impaktovaných časopisech registrovaných na Web of Science;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* docent v oboru fyzikální chemie

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul docent v oboru;
 • zaměření na teoretický popis a počítačové simulace bio(makro)molekul a bio (popř. chemo) informatiku;
 • min. 7 let praxe v oboru;
 • adekvátní publikační aktivita a citační ohlas;
 • zkušenosti s řešením grantů/projektů;
 • zkušenosti ze spolupráce s komerční sférou jsou výhodou;
 • intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent se zaměřením na nanomateriálovou chemii

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo ekvivalent v oboru;
 • zaměření na přípravu a charakterizaci nanomateriálů a polymerních kompozitů s nanomateriály a výuku v oblasti fyzikální a nanomateriálové chemie;
 • 3 roky praxe v oboru;
 • adekvátní publikační aktivita;
 • zahraniční pobyt v min. délce 3 měsíce;
 • zkušenosti ze spolupráce s průmyslovou sférou jsou výhodou;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* asistent / odborný asistent se zaměřením na heterogenní katalýzu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018 (příp. dohodou)

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo ekvivalent v oboru;
 • zaměření na katalytické vlastnosti nanomateriálů (zejména systém pevná látka-plyn), výuka v dané oblasti;
 • min. 1 rok praxe v oboru;
 • adekvátní publikační aktivita;
 • zahraniční pobyt min. 3 měsíce;
 • zkušenosti ze spolupráce s průmyslovou sférou jsou výhodou;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA BIOCHEMIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí katedry

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

KATEDRA BOTANIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* docent v oboru botaniky

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul docent v oboru botaniky;
 • zkušenosti z výzkumné oblasti zaměřené na genetiku rostlin a genetickou diverzitu rostlin;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • zkušenosti z pedagogické praxe;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* odborný asistent oboru botaniky se zaměřením na fytopatologii

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oborech fytopatologie, botanika, zemědělské vědy;
 • zkušenosti z výzkumné oblasti zaměřené na fytopatologii a zemědělské vědy;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* asistent se zaměřením na krajinnou ekologii

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru;
 • vědecké zaměření na ekologii krajiny se zaměřením na vodní a půdní procesy;
 • aktuální vědecká publikační činnost v oboru v mezinárodních časopisech;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

LABORATOŘ RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí pracoviště

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

* docent v oboru Experimentální a bioanalytické metody chemie a biologie

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018

Požadavky:

 • titul docent v oboru fyziologie rostlin, zemědělské chemie, biochemie nebo analytické chemie;
 • publikační činnost v oboru (HI > 20, počet publikací >50);
 • aktivní zkušenost s vědeckou prací v oboru, prokazatelné výsledky v oborovém výzkumu;
 • stáž v zahraniční laboratoři min. 1 rok;
 • (spolu)řešitel grantů GAČR apod.;
 • zkušenosti s pedagogickou prací;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA ZOOLOGIE A ORNITOLOGICKÁ LABORATOŘ

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí katedry

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o financování pracoviště (hlavní očekávané zdroje a výdaje), o personální politice, hlavních pedagogických a vědeckých aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

* docent se zaměřením na ornitologii a analýzu dat

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul docent v oboru;
 • aktivní publikační činnost;
 • zkušenosti s řešením grantů;
 • angažovanost v oboru na mezinárodní úrovni;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KATEDRA GEOINFORMATIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* profesor nebo docent informatiky

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky na pozici profesora

 • profesura nebo těsně před dokončením profesorského řízení v oboru;
 • publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS;
 • aktivní účast v řídících orgánech odborných společností nebo konferencí;
 • vybudované kontakty na zahraniční a domácí výzkumné týmy;
 • zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, obhájené kvalifikační práce);
 • připravenost pro výuku předmětů Databázové systémy, Data mining a Programování;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Požadavky na pozici docenta

 • habilitace nebo habilitační řízení v oboru těsně před ukončením;
 • publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS;
 • prokazatelné výsledky v oborovém výzkumu;
 • aktivní účast v odborných společnostech;
 • vybudované kontakty na zahraniční a domácí výzkumné týmy;
 • zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, obhájené kvalifikační práce);
 • připravenost pro výuku předmětů Databázové systémy, Data mining a Programování;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* docent nebo odborný asistent matematiky a geostatistiky

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky na pozici docenta

 • habilitace nebo zahájené habilitační řízení v oboru;
 • publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS;
 • prokazatelné výsledky v oborovém výzkumu;
 • aktivní účast v řídících orgánech odborných společností nebo konferencí;
 • vybudované kontakty na zahraniční a domácí výzkumné týmy;
 • zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, obhájené kvalifikační práce);
 • připravenost pro výuku předmětů Matematika, Statistika a geostatistika a Geocomputation;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Požadavky na pozici odborného asistenta

 • titul Ph.D. nebo CSc. v oboru;
 • publikační činnost v oboru prokazatelná na WoS;
 • aktivní účast v odborných společnostech;
 • vybudované kontakty na zahraniční a domácí výzkumné týmy;
 • zkušenosti s pedagogickou prací (výuka, obhájené kvalifikační práce);
 • připravenost pro výuku předmětů Matematika, Statistika a geostatistika a Geocomputation;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, ODDĚLENÍ BIOFYZIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* docent/senior researcher v oboru biofyzika

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biofyzika nebo fyzikální chemie;
 • praktická zkušenost s metodami vibrační spektroskopie a syntézou a charakterizací nanomateriálů;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních impaktovaných časopisech;
 • minimálně 1 dlouhodobý pobyt v zahraničí (alespoň ? roku);
 • zkušenosti s prezentacemi výsledků na mezinárodních konferencích;
 • ochota vyučovat předmět Praktikum ze spektroskopických metod, Nanomateriály, Vibrační spektroskopie a vést studenty v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* docent/senior researcher v oboru biofyzika

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biofyzika nebo fyziologie rostlin;
 • praktická zkušenost s měřením šíření elektrických potenciálů po rostlině, měřením fotosyntetických parametrů in vivo i in vitro a s aplikací proteomických metod ve studiu fyziologie rostlin;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních impaktovaných časopisech;
 • minimálně 1 dlouhodobý pobyt v zahraničí (alespoň 2 měsíce);
 • zkušenosti s prezentacemi výsledků na mezinárodních konferencích;
 • ochota vyučovat předmět Fotosyntéza a stres, vybrané úlohy v rámci předmětu Experimentální metody fotosyntézy a Experimentální metody fyziologie rostlin a vést studenty v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené magisterské studium v oboru biofyzika, biochemie nebo v biologickém oboru;
 • prezenční studium Ph.D. v oboru Biofyzika na PřF UP;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, ODDĚLENÍ BIOCHEMIE PROTEINŮ A PROTEOMIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* Ph.D. student / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční studium Ph.D. v oboru Biochemie na PřF UP;
 • praktické zkušenosti s hmotnostní spektrometrií biomolekul;
 • praktické zkušenosti se separací proteinů a peptidů, zkušenosti s jejich kvantifikací pomocí hmotnostní spektrometrie;
 • zkušenosti ze zahraničních stáží;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie či příbuzném oboru souvisejícím s analýzou biomolekul;
 • teoretické i praktické znalosti hmotnostní spektrometrie biomolekul;
 • praktická zkušenost s kvalitativní i kvantitativní proteomikou a analýzou posttranslačních modifikací proteinů;
 • publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumných stáží;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie či příbuzném oboru souvisejícím s analýzou biomolekul;
 • teoretické i praktické znalosti hmotnostní spektrometrie biomolekul;
 • praktická zkušenost rozmanitých aplikací využívajících MALDI, dobrá orientace v mikrobiální proteomice;
 • publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumných stáží;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, ODDĚLENÍ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* Ph.D. student / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 3
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. studium; prezenční Ph.D. studium v oboru Biochemie na PřF UP;
 • pokročilé znalosti v oblasti molekulární biologie a biochemie rostlin;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie, molekulární biologie nebo příbuzném oboru;
 • praktická znalost problematiky molekulární biologie, biochemie a rostlinných věd či rostlinné fyziologie;
 • praktická zkušenost s metodami molekulární biologie, biochemie a/nebo fyziologie, jako je klonování, transformace buněk/rostlin, PCR, Western blot, fenotypizace;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie;
 • praktická znalost problematiky interakce mikroorganismů s rostlinami;
 • praktická zkušenost s aplikací metod molekulárního klonování, transformace rostlin a mikroorganismů, fenotypování rostlin a mikroorganismů;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumné stáže v oboru v zahraničí;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, ODDĚLENÍ BUNĚČNÉ BIOLOGIE

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* Ph.D. student / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 3
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční Ph.D. studium v oboru Biochemie na PřF UP;
 • pokročilé znalosti v oblasti molekulární biologie, buněčné biologie nebo biochemie;
 • zkušenosti s molekulárním klonováním u rostlin (preferenčně vojtěška nebo ječmen), transformacemi rostlin (preferenčně vojtěška nebo ječmen), mikroskopií nebo imunobiochemickými a proteomickými metodami u rostlin;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie;
 • praktická znalost problematiky cytoskeletu a signalizace;
 • praktická zkušenost s aplikací metod molekulárního klonování, transformace rostlin a mikroskopie;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumné stáže v oboru molekulární buněčná biologie rostlin v zahraničí;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru molekulární biologie, buněčná biologie nebo biochemie rostlin;
 • praktická znalost problematiky molekulární biologie a biochemie rostlin (přednostně ječmen nebo vojtěška);
 • praktická zkušenost s aplikací metod molekulárního klonování, transformace rostlin a jejich interakce s prospěšnými mikroorganismy (přednostně ječmen nebo vojtěška);
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • mezinárodní zkušenosti v oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biochemie;
 • praktická znalost problematiky cytoskeletu a signalizace;
 • praktická zkušenost s aplikací metod molekulárního klonování, transformace rostlin a fenotypování rostlin;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumné stáže v oboru v zahraničí;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, ODDĚLENÍ CHEMICKÉ BIOLOGIE A GENETIKY

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční Ph.D. studium v oboru Experimentální biologie nebo Botanika na PřF UP;
 • pokročilé znalosti v oblasti organické syntézy fytohormonů včetně látek fluorescenčně a izotopově značených;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční Ph.D. studium v oboru Experimentální biologie nebo Botanika na PřF UP;
 • pokročilé znalosti v oblasti analytické chemie fytohormonů, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. studium; prezenční Ph.D. studium v oboru Experimentální biologie nebo v příbuzném oboru na PřF UP;
 • absolvent magisterského studia v oboru fyziologie rostlin, případně agronomie, biologie rostlin a příbuzných oborů se zaměřením na rostlinnou fyziologii;
 • pokročilé znalosti v oblasti rostlinné fyziologie a praktická zkušenost s používáním přístrojů běžně užívaných v rostlinné fyziologii;
 • pokročilá znalost práce na PC a zkušenost s metodami zpracování dat z biologických experimentů;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční Ph.D. studium v oboru Experimentální biologie nebo v příbuzném oboru na PřF UP;
 • absolvent magisterského studia v oboru matematiky, informatiky a příbuzných oborů, nejlépe se zaměřením na biologii;
 • znalosti metod zpracování dat, programování a metod strojového učení;
 • zájem o práci v mezinárodním výzkumném týmu;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Ph.D. student

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • ukončené Mgr./Ing. vzdělání; prezenční Ph.D. studium v oboru Experimentální biologie nebo v příbuzném oboru na PřF UP;
 • absolvent magisterského studia v oboru fyziologie rostlin, agronomie, biologie rostlin a příbuzných oborů se zaměřením na rostlinnou fyziologii a agronomii;
 • pokročilé znalosti v oblasti rostlinné fyziologie, radiometrických a telemetrických metod;
 • znalost praxe v agronomii či polním pokusnictví s využitím "remote sensing" nebo geoinformačních systémů;
 • pokročilá znalost práce na PC a zkušenost s metodami zpracování dat z biologických experimentů;
 • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,8
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • Ph.D. v biologii či příbuzném oboru;
 • praktická znalost problematiky metod vysokokapacitního screeningu, neinvazivních metod v rostlinné biologii a automatizace procesů;
 • praktická zkušenost s vývojem metod vysokokapacitního screeningu pro identifikaci biologicky aktivních látek a rostlinné fenotypizace;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumných stáží v oboru v zahraničí;
 • zkušenost s vedením pregraduálních studentů či Ph.D. studentů vítána;
 • aktivní prezentace výsledků na mezinárodních konferencích;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

* Junior researcher / vědecký akademický pracovník

Počet pozic: 1
Úvazek: 0,5
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019

Požadavky:

 • Ph.D. v biologii či příbuzném oboru;
 • praktická znalost problematiky metod vysokokapacitního screeningu, neinvazivních metod v rostlinné biologii a automatizace procesů;
 • praktická zkušenost s vývojem metod vysokokapacitního screeningu pro identifikaci biologicky aktivních látek a rostlinné fenotypizace, nebo biochemických metod;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumných stáží v oboru v zahraničí;
 • zkušenost s vedením pregraduálních studentů či Ph.D. studentů vítána;
 • aktivní presentace výsledků na mezinárodních konferencích;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ,
VĚDECKÝ PROGRAM MAGNETICKÉ NANOSTRUKTURY

* vedoucí vědeckého programu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • vzdělání na min. úrovni Ph.D. ve fyzikálních, chemických popř. příbuzných oborech;
 • zkušenost s vedením vědeckých grantových projektů;
 • manažerské schopnosti, zkušenost s vedením týmů;
 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • významná publikační a vědecká činnost v oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ,
VĚDECKÝ PROGRAM NANOMATERIÁLY V BIOMEDICÍNĚ

* vedoucí vědeckého programu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • vzdělání na min. úrovni Ph.D. ve fyzikálních, chemických popř. příbuzných oborech;
 • zkušenost s vedením vědeckých grantových projektů;
 • manažerské schopnosti, zkušenost s vedením týmů;
 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • významná publikační a vědecká činnost v oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ,
VĚDECKÝ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ NANOTECHNOLOGIE

* vedoucí vědeckého programu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018

Požadavky:

 • vzdělání na min. úrovni Ph.D. ve fyzikálních, chemických popř. příbuzných oborech;
 • zkušenost s vedením vědeckých grantových projektů;
 • manažerské schopnosti, zkušenost s vedením týmů;
 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • významná publikační a vědecká činnost v oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ,
VĚDECKÝ PROGRAM UHLÍKOVÉ NANOSTRUKTURY, BIOMOLEKULY A SIMULACE

* docent fyzikální chemie

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • titul docent v oboru;
 • zaměření na charakterizace, modifikace atomární a elektronové struktury povrchů a nanostruktur, počítačové simulace nanostruktur a povrchů;
 • min. 7 let praxe v oboru;
 • adekvátní publikační aktivita a citační ohlas;
 • zkušenosti s řešením grantů/projektů;
 • zkušenosti ze spolupráce s komerční sférou jsou výhodou;
 • intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

KABINET CIZÍCH JAZYKŮ

Pro informace o pracovišti a jeho činnosti nahlédněte zde

* vedoucí kabinetu

Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Požadavky:

 • minimálně 5letá činnost v oboru;
 • VŠ vzdělání (minimálně Mgr.);
 • pedagogické zkušenosti s výukou anglického jazyka;
 • zkušenosti s vedením týmu;
 • předložení strukturovaného písemného dokumentu o rozsahu max. 3 stran formátu A4 s následujícím obsahem:

I/ hodnocení svých pracovních výsledků,

II/ stručná SWOT analýza pracoviště a z ní vycházející plánování řízení a rozvoje pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu: dagmar.petrzelova@upol.cz),

III/ koncepce pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu soustředěná na údaje o hospodaření pracoviště, personální politice a hlavních pedagogických aktivitách.

Tento dokument prosím zašlete nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem osobního pohovoru na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz; představení informací uvedených v dokumentu proběhne na osobním pohovoru s uchazečem.

Všeobecné požadavky na uchazeče k výše obsazovaným pozicím

1/ Předpoklady pro aktivní spolupráci na rozvoji pracoviště;
2/ Bezúhonnost (dokládá se na základě vyžádání);
3/ Zaslání vyplněné tabulky celkového počtu výsledků podle druhu výsledku v RIV (viz níže) za celou dobu svého odborného působení a přehled publikační činnosti za posledních 5 let rovněž strukturovaný podle kategorií uvedených v tabulce.
Celkové počty výsledků definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (podle RIV).

1a. článek v odborném periodiku impaktovaném (druh výsledku Jimp)
1b. článek v odborném periodiku neimpaktovaném (druh výsledku Jneimp)
1c. článek v českém odborném recenzovaném časopise (druh výsledku Jrec)
2a. odborná kniha (druh výsledku B)
2b. kapitola v odborné knize (druh výsledku C)
3. článek ve sborníku (druh výsledku D)
4. patent (druh výsledku P)
5. užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F)
6. poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z)
7. prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G)
8. poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H)
9. specializovaná mapa (druh výsledku L)
10. certifikovaná metodika a postup (druh výsledku N)
11. software (druh výsledku R)
12. výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V)
Celkový počet citací včetně autocitací na všechny práce navrhovatele podle Web of Science:
H-index podle Web of Science:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici/pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání a případné další dokumenty uvedené přímo v požadavcích na konkrétní pracovní pozici zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 23. března 2018.