Výběrové řízení FF UP: : Interní pracovník odborného týmu projektu OPVVV DSP Technologie pro umění – ARTECH

tuesday 6. march 2018, 10:32 – Text: DA

Katedra dějin umění

Pracovní zařazení: Interní pracovník odborného týmu projektu OPVVV DSP

Technologie pro umění – ARTECH

Obor: Dějiny umění

úvazek: 0,4; počet volných míst: 1

termín nástupu: 1. dubna 2018

Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené vzdělání Ph.D. v oboru dějiny umění; praxe v oboru dějin umění; pedagogická aktivita na VŠ humanitního
nebo uměleckého směru výhodou; zkušenosti s vydáváním neperiodických publikací (ediční činnost) výhodou; uživatelská znalost programů pro digitální zpracování textů včetně obrazových a grafických příloh; schopnost zapojit se
do konsolidovaného pracovního týmu; časová flexibilita; dobré komunikační schopnosti; profesionální vystupování; schopnost prezentace výsledků práce na veřejnosti.

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, doklady o dosaženém vzdělávání, přehledem dosavadní publikační
a editorské činnosti a motivačním dopisem v rozsahu max. 1 normostrana přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 20. března 2018.