Mezinárodní studentské psychologické dny

28. April – 29. April 2022

22. ročník soutěžní odborné mezinárodní akce pro bakalářské a magisterské studenty psychologie

Mezinárodní studentské psychologické dny jsou určeny studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů psychologie, které se studují v rámci České republiky a Slovenské republiky. Této vědecké konference se zpravidla účastní studenti, kteří aktivně a úspěšně obhájili své odborné práce již na studentských vědeckých konferencích v rámci svých mateřských kateder.

Součástí MSPD 2022 bude i vyhlášení tří vítězných prácí (za bakalářskou i magisterskou sekci) studentů ze slovenských kateder psychologie – 22. ročník celoslovenské soutěže ŠVOČ.

Organizer

Katedra psychologie FF UP

Location

Filozofická fakulta UP
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)