Bonjour Olomouc 2020

2. March 2020 - 11. March 2020

Festival of French Culture

II. ročník festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc navazuje na úšpěšný I. ročník konaný v loňském roce. Účastníky čeká velké množství kulturních akcí, mezi nimiž můžeme zmínit divadelní představení, literární večer, filmový večer, degustační večer, workshopy pro děti i dospělé a mnoho dalšího. Všichni jste srdečně zváni!

Location

Olomouc

Attachment