Topical problems of the medical and nursing ethics

7. November 2018, 15:00 – 18:00

Bio-ethical conference

K aktuálním problémům lékařské a ošetřovatelské etiky

Program:
Doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD.
(1. lékařská fakulta UK, Praha)
Komplikace při konstrukci informovaného konsensu

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
(Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)
Eutanázia verzus úporná liečba: aktuálna diskusia

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
(Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UP, Olomouc / Senát PČR)
Lékař a politika

MUDr. Jan Hálek
(Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc)
Neonatální paliativní péče

Lenka Neumannová, Jana Habáňová, Mgr. Lenka Šeflová
(II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc)
Omezovací prostředky v ošetřovatelské praxi

www.mska-akademie.cz

Organizer

Moravian-Silesian Christian Academy Olomouc in cooperation with the Faculty of Medicine and Dentistry

Location

Theoretical Institutes, Hněvotínská 3

Attachment