International Association for Mathematical Geosciences Conference

2. September 2018 - 8. September 2018

Výroční konference společnosti IAMG, věnovaná aplikacím matematiky, statistiky, computer science a informatiky při řešení problémů v geovědách

The 19th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences, devoted to applications of mathematics, statistics, computer science and informatics in geosciences, is organized on the occasion of the 50th anniversary of the Association, established in Prague.

www.iamg2018.org

Organizer

Karel Hron, Ondřej Bábek (UP Faculty of Science)

Location

UP Faculty of Education, Žižkovské nám. 5

Attachment