September 09/08

2. September 2018 – 8. September 2018
International Association for Mathematical Geosciences Conference
Výroční konference společnosti IAMG, věnovaná aplikacím matematiky, statistiky, computer science a informatiky při řešení problémů v geovědách
7. September 2018 – 8. September 2018
Respiratory preceptorship breathing in health and disease
Non-pharmacological methods to support breathing pattern
8. September 2018 – 9. September 2018
Dny evropského dědictví na UP
Otevření historických budov a zajímavých prostor Univerzity Palackého pro návštěvníky
8. September 2018, 10:00–23:45
Palacký University Alumni Reunion
Social programme and alumni gathering