September 09/07

2. September 2018 – 8. September 2018
International Association for Mathematical Geosciences Conference
Výroční konference společnosti IAMG, věnovaná aplikacím matematiky, statistiky, computer science a informatiky při řešení problémů v geovědách
7. September 2018 – 8. September 2018
Respiratory preceptorship breathing in health and disease
Non-pharmacological methods to support breathing pattern