Univerzita podpoří nápady na zvelebení města

čtvrtek 15. červen 2017, 13:15 – Text: OK

Olomouc (15. června 2017) – Až 60 tisíc korun na realizaci společensky prospěšného projektu mohou získat studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého. První ročník soutěže Univerzita městu vyhlásila olomoucká univerzita začátkem června s cílem podpořit nápady, které přispějí ke kultivaci prostředí metropole, k rozvoji zdravého životního stylu nebo k řešení ekologických problémů.

Vedení univerzity si dlouhodobě uvědomuje společenskou roli vysokých škol a ke stejné společenské odpovědnosti chce vést i své studenty a zaměstnance. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s oddělením open developmentu radnice v Tel Avivu vyhlásit první ročník této výzvy,“ zdůvodňuje vznik soutěže Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy. Uzávěrka soutěže je stanovena na konec června. Následně vybraná komise ocení nejméně jeden předložený projektový námět, a to formou odměny pro autora projektu ve výši pět až deset tisíc korun. Úspěšné projekty mohou navíc dosáhnout na příspěvek, který částečně nebo úplně uhradí uznatelné náklady spojené s realizací projektu, maximálně však ve výši 50 000 Kč. „Projekty by se měly zaměřit ideálně na témata řešení ekologických problémů a kultivaci prostředí Olomouce, rozvoj zdravého životního stylu a ochranu zdraví obyvatelstva, oživení společenského a kulturního života nebo na ekonomický růst města a překonávání bariér mezi akademickou půdou a širokou veřejností v Olomouci,“ říká Petr Bilík a dodává: „Po vzniku Nadačního fondu Univerzity Palackého jde jen o další logický krok, jak bez náročné administrativy podpořit dobré nápady, kterých je univerzita plná.“ Stejně jako u nadačního fondu UP, jde i v případě soutěže Univerzita městu v kontextu českých vysokých škol vůbec o první takovou iniciativu.

Inspirace v Izraeli

V hodnotící komisi zasedne i absolventka Univerzity Palackého Delana Mikolášová, attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací při Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. „Univerzita Palackého v Olomouci se rozhodla jako vůbec první v České republice zaměřit na otevřené inovace v univerzitním prostředí. Dát svým studentům a zaměstnancům možnost se aktivně a zejména strukturovaně zapojit do zlepšení nejen jejich života, ale také života obyvatel Olomouce, je v českých podmínkách naprosto unikátní,“ říká Mikolášová. Izrael je podle ní v oblasti otevřených inovací ve veřejné sféře hodně napřed a určuje v tomto směru ve světě tempo. I proto považuje za vynikající vizitku Univerzity Palackého, že se jejím partnerem stalo přímo inovační oddělení Magistrátu Tel Avivu, které patří mezi lídry na poli otevřených inovací nejen v Izraeli. „Magistrát Tel Avivu například pořádá každý rok prezentaci nejlepších nápadů svých zaměstnanců, což patří mezi mediálně velmi sledované události. Těchto prezentací se po dobu svého života pravidelně účastnil i bývalý izraelský prezident Šimon Peres. Izraelci si své partnery pečlivě vybírají, proto mám velkou osobní radost z toho, že se v rámci České republiky rozhodli spolupracovat právě s olomouckou univerzitou,“ dodává Mikolášová. Mimo ni zasednou v porotě také zástupci Statutárního města Olomouc, za jehož podpory se výzva koná, nebo podnikatelé v kreativním či kulturním sektoru.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde: www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/univerzita-palackeho-vyhlasuje-pro-sve-studenty-a-zamestnance-soutez-univerzita-mestu/. Kontaktní osoba: Petr Bilík | prorektor pro vnější vztahyUniverzita Palackého v Olomouci E: petr.bilik@upol.cz | T: 585 631 007 | M: 774 409 069