Otevřený dopis rektora UP k situaci financování vysokých škol

středa 27. září 2017, 10:19 – Text: OK

Milé kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, akademická obci!

Po dlouhém jednání s politickou reprezentací a Vládou ČR dosáhla Česká konference rektorů ve spolupráci s dalšími univerzitními grémii dílčího úspěchu a Vláda ČR schválila navýšení rozpočtu pro vysoké školy o 3 miliardy Kč pro rok 2018. Přesto se domníváme, že nejde o řešení dostatečné, nemáme pevné záruky adekvátního růstu pro následující období ani systematického financování kvalitativních změn na tuzemských vysokých školách. Proto se spolu s ostatními vysokými školami připojujeme k symbolickému Týdnu pro vzdělanost a žádáme vás zároveň o váš individuální vklad: Máte-li ve dnech 2.–6. října polední výuku, věnujte, prosím, přesně ve 12:05 několik minut informování vašich studentů o situaci českého vysokého školství a případné diskuzi. K tomuto účelu posíláme prezentaci, jež shrnuje základní statistiky a data.

Zároveň vás srdečně zvu na veřejnou prezentaci kandidáta na rektora UP, která proběhne 11. října ve 13:00 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde budeme o financování vysokých škol rovněž hovořit. 

Děkuji vám za váš zájem i za podporu dosavadního úsilí České konference rektorů.
prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci