Olomouc bude hostit v rámci Evropy unikátní summit

pondělí 25. září 2017, 16:00 – Text: OK

Olomouc (25. září 2017) – Univerzita Palackého bude v dubnu příštího roku hostit Times Higher Education summit, unikátní odborné setkání, jehož se běžně účastní nositelé Nobelových cen a oborových vědeckých ocenění, management nejlepších světových univerzit, státníci, představitelé průmyslu i byznysu. Akce podobného formátu se bude ve střední Evropě konat vůbec poprvé. Olomouc navštíví na dvě stě významných účastníků z celého světa, z toho téměř padesátka hlavních speakerů.

Jsme hrdí na to, že Univerzitě Palackého se podařilo získat pořadatelství jednoho z globálních summitů Times Higher Education (THE), nejprestižnější rankingové společnosti provádějící hodnocení univerzit z celého světa a poskytující odborné zpravodajství z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Ve vlastním zájmu chceme být v kontaktu s procesem hodnocení univerzit a zajímají nás strategie, jak uspět v globální konkurenci co nejlépe,“ řekl rektor UP Jaroslav Miller. Tématem summitu, který se v Olomouci uskuteční ve dnech 24.–26. dubna 2018, bude „Reseach Excellence – New Europe: Building a hub for world-class research“. Podtitul summitu byl zvolen s cílem prezentovat region střední a východní Evropy jako perspektivní z hlediska výzkumného potenciálu.

Times Higher Education summity, které jsou součástí tzv. Série summitů, bývají zaměřeny jak regionálně, tak tematicky. V roce 2017 proběhly v Brisbane, Jižní Koreji či Hong Kongu. Každoroční globální World Academic Summit pak v minulosti navštívil města jako Melbourne, San Francisco či Londýn.

Pro summit v Olomouci byly osloveny významné osobnosti jak z regionu tzv. Nové Evropy, tak hosté z jihovýchodní Asie, Velké Británie, Francie, Austrálie, USA, Skandinávie. Věřím tedy, že summit nabídne kromě kvalitního programu a hostů také šanci univerzitám nacházejícím se v tomto regionu ke zviditelnění, navázání nových partnerství a přispěje ke zvýšení nejen akademické a vědecké reputace zemí střední a východní Evropy,“ podotkl Miller. Summit nabídne několik diskusních panelů, například na téma „střední a východní Evropa jako nová destinace pro světový výzkum“, „výzkum a reputace v regionu střední a východní Evropy, vytváření reputace regionu“, „národní strategie pro podporu excelentního výzkumu“, „politický protekcionismus a vědecky zaměřené univerzity“ či „střední Evropa: místo pro zahraniční talentované vědce“.

Společnost Times Higher Education při příležitosti summitu zpracuje a vydá také unikátní žebříček univerzit nacházejících se v regionu tzv. Nové Evropy, která představuje 13 států EU, jež se staly členy po roce 2004. „Za 14 let existence se THE doposud na tento region zvlášť nesoustředila, důraz na takto vymezený region je tedy v tomto kontextu zcela jedinečný,“ vysvětlil Miller.

Svou aktivní účast na summitu již potvrdili například Mikuláš Bek, rektor Masarykovy Univerzity, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, Otakar Fojt, vědecký atašé Britské ambasády v Praze, Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, Pavel Hobza, profesor na Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci a při Akademii věd ČR, Rianne Letschert, rektorka Maastricht University, Claire O'Malley, prorektorka Durham University, Eric Zimmerman, ředitel výzkumu v Interdisciplinary Center Herzliya, Claire Wallace, ředitelka New Europe Centre při University of Aberdeen, Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd či kandidát na prezidenta ČR, Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu. V jednání je účast řady dalších významných zahraničních vědců.

Summit je načasován na termín, kdy se v Olomouci koná Mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc 2018.

 

Kontaktní osoba:
Jaroslav Miller | rektor
Univerzita Palackého v Olomouci
E: rektor@upol.cz | T: 585 631 001

Petr Bilík | prorektor pro vnější vztahy Univerzita Palackého v Olomouci E: petr.bilik@upol.cz | M: 774 409 069