BULHARSKO, MAĎARSKO, RUMUNSKO - Stipendia na základě mezinárodních smluv - Prodloužení uzávěrek

čtvrtek 18. leden 2018, 14:05 – Text: -kh-

Dovolujeme si Vás informovat o PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dovýběr uchazečů na níže uvedené kategorie stipendií.
Informace 
k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na proklik z výše uvedeného přehledu.

BULHARSKO výběrová řízení
10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele
Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.

MAĎARSKO - výběrová řízení
8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
Prosíme uchazeče, aby vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia a motivační dopis v češtině zaslali na náš e-mail do 23. ledna 2018 do 15 hodin a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy na naši adresu.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20.2.2019 podali přihlášku on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této přihlášky zaslali na náš e-mail. Informace a seznam dokladů je dostupný na internetové adrese: www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarship

RUMUNSKO - výběrová řízení
12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.

Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály požadované příslušnou zemí.