AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

pátek 12. leden 2018, 9:31 – Text: -kh-

Rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o stipendia do otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska.

Na základě toho mohou talentovaní studenti získat finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR. Do výzvy se také mohou přihlásit studenti v případě výjezdu na Erasmus aj., kdy jim může být poskytnut příspěvek například na pokrytí nákladů na dopravu nebo jiné základní potřeby. Jedinou podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací naleznete v V TOMTO SOUBORU.