září 09/24

24. září 2018, 09:45–11:15
Patria potestas na příkladu T. M. Torqata z roku 340 př. Kr.
Přednáška
24. září 2018, 10:30–12:00
Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
Habilitační přednáška
24. září 2018, 12:00–13:30
Hodnocení individuální odezvy organismu na tréninkový a hypoxický stresový podnět
Habilitační přednáška
24. září 2018, 16:00–17:30
Slavnostní předání Zlatých křížů dr. Janského II. třídy
Předávání cen