září 09/16

21. červen 2021 – 25. září 2021
Street Art Festival – Summer Walls
Murály | projekce | street art tours | workshopy
8. září 2021 – 19. září 2021
Ekologické dny Olomouc
besedy | výlety | ekojarmark | koncerty | výstavy
13. září 2021 – 26. září 2021
Zářijová výzva Do práce na kole 2021
Dopravte se do práce nebo do školy vlastními silami
16. září 2021 – 17. září 2021
Conference Experimental Biology Post- COVID eRra 2021
Konference
16. září 2021 – 17. září 2021, 08:00–18:00
Orientation Days v Uměleckém centru UP
Akce pro studenty nastupující do prvního ročníku na Univerzitu Palackého
16. září 2021, 10:00–14:00
Den zdraví pro zaměstnance UP
Osvětová a preventivní akce
16. září 2021, 14:30–18:00
Akademické dožínky Univerzity Palackého
...aneb kde se biotechnologie a výzkum rostlin potkávají s aplikací v praxi.
16. září 2021, 16:00–17:30
Slavnostní předání Zlatých křížů Dr. Janského II. třídy
ocenění dárců krve