Margit Slimáková: Strava a zdraví

3. listopad 2021, 17:00 – 18:30

Cyklus přednášek „Medicína trochu jinak“

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace s vás dovoluje pozvat na cyklus přednášek "Medicína trochu jinak". Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Můžete se těšit na výborné řečníky a skvělá témata. Budeme se na vás těšit.

Přihlášky:

Pro zaměstnance je vstupné zdarma, pro veřejnost symbolických 200 Kč.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude přednáška pro přihlášené dostupná on line na platformě ZOOM.

Garantem projektu je profesorka Eliška Sovová.

Pořádá

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FNO a LF UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Velká posluchárna, Hněvotínská 3

Přílohy