Petr Casanova: Sociální vazby a zdraví

6. říjen 2021, 17:00 – 19:00

Cyklus přednášek „Medicína trochu jinak“

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Vás zve na cyklus přednášek „Medicína trochu jinak“. 
Přednášky se uskuteční vždy první středu v měsíci od 17.00 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů na ulici Hněvotínská 3 v Olomouci. Cyklus začíná 6.10.2021 přednáškou známého autora a zakladatele projektu First Class Petra Casanovy.

Přihlášky:

Pro zaměstnance je vstupné zdarma, pro veřejnost symbolických 200 Kč.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude přednáška pro přihlášené dostupná on line na platformě ZOOM.

Garantem projektu je profesorka Eliška Sovová.

Pořádá

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FNO a LF UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Velká posluchárna, Hněvotínská 3

Přílohy