DOKU Zahrady 2021

28. srpen 2021

Jednodenní festival autorského dokumentu v Litomyšli

„Dokument je pro většinu lidí objektivní, nestranný film zachycující realitu. Autorský dokument je ale jiný. Je to vášeň! Je to subjektivní pohled autora s jeho vlastním rukopisem. Je to umění.” Eva Lammelová, zakladatelka DOKU Zahrad

Termín autorský dokument není terminus technicus. Není jasné, kdo ho v českém prostředí první vyslovil a neexistuje jeho jednotná definice. I my na něj tedy máme vlastní pohled. Autorský dokument je pro nás dílo umělce s jeho specifickým rukopisem. A stejně tak, jako jsou jedinečná autorská dokumentární díla, je jedinečný festival DOKU Zahrady, který se na tuto oblast dokumentu zaměřuje.

Slovní spojení autorský dokument je ze samé podstaty absurdní. Je zřejmé, že každé dílo, má svého autora. Nicméně autorská tvorba je něco, co je v Čechách podle nás potřeba podporovat. Autoři si díky ní mohou hrát s formou, být kreativní a najít si svůj vlastní, jim blízký styl.

Festival dává prostor všemožným sférám umění a jejich fúzím. Své místo tak na DOKU Zahradách zaujímá film, audio tvorba, ale také například fotografie. Kromě toho, že se snažíme veřejnosti autorský dokument trochu přiblížit, chceme také budovat diskuzní platformu a komunitu zajímající se o autorskou dokumentární tvorbu.

DOKU Zahrady vznikly z nadšení v Litomyšli, malém, kulturním městě. Je to „srdcařský“, lokální počin, do jehož organizace chceme zapojovat přátele a tamní iniciativy. Finanční podporu festivalu poskytla firma Saint Gobain Adfors, Město Litomyšl, Pardubický kraj a stavební firma Alfa. Partnery festivalu jsou Univerzita Palackého v Olomouci a Zámecké návrší Litomyšl.

Místo

Zámecké návrší v Litomyšli

Přílohy