Tábor Prázdniny jinak

14. srpen 2021 - 20. srpen 2021

Příměstský tábor určený žákům 1. a 2. stupně ZŠ

Tábor organizovaný Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. 

Podrobné informace na www.ccv.upol.cz 

Pořádá

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Místo

Valašské Meziříčí

Přílohy