Angličtina pro akademiky i studenty

2. srpen 2021 - 6. srpen 2021, 13:00 – 16:15

Intenzívní kurz English for Academic Purposes s rodilým mluvčím

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí intenzivní kurz English for Academic Purposes. Povede jej Američan žijící v České republice, pan Gerald Cohl. Výuka se uskuteční v malé skupině, tak bude zaručen individuální přístup ke studentům a intenzivní postup při zlepšování jazykových znalostí. 

Akce se uskuteční 2.–6. srpna 2021, v tomto termínu denně od 13 do 16.15 hodin v prostorách fakultní budovy v Kateřinské ulici č. 17. Nutným předpokladem účasti zájemců na kurzu je znalost jazyka na úrovni upper B1/B2. 

Vzdělávací seminář je určen studentům, pedagogům a vědcům napříč všemi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. 

Hlavním cílem semináře je poskytnout účastníkům lepší jazykovou znalost pro porozumění a užití angličtiny v akademickém kontextu. Zaměří se na všechny klíčové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení a slovní zásobu) a specifika užití akademického jazyka v akademické práci. Seminář je koncipován prakticky, účastníkům umožní hlubší vhled do této speciální lingvistické části jazyka. Výstupem je zvýšení kompetencí při využití angličtiny při tvorbě prezentace, psaní odborných článků nebo projektů.

Na kurz je možné se přihlásit online. Účastnický poplatek činí 2 600 Kč. 

Podrobné informace

Pořádá

CMTF UP, Institut sociálního zdraví (OUSHI)

Místo

Kateřinská 17, Olomouc

Přílohy