Michal Mitro: Vizuální šum jako potenciální obraz a brána kamsi

24. červen 2021 - 12. srpen 2021

Trienále SEFO – Nástěnky

Vizuální šum byl kdysi všudypřítomnou součástí sledování televize, a to jako pravidelná přestávka ve vysílání i nechtěná interference. Představoval však něco víc než pouhou absenci obrazu. Kulturní historie ukazuje, že šum byl vnímán jako brána do jiných světů, kterou může něco proniknout (ze záhrobí či jiné dimenze), ale která může diváka také vtáhnout. Zároveň šum fungoval jako potenciální obraz – matérie, ze které se tvary i postavy přímo zhmotňují. K představení tématu vybrali kurátoři intermediálního umělce Michala Mitra, který s různými podobami elektronického – analogového i digitálního – signálu ve své tvorbě pracuje zcela přirozeně jako s potenciálním obrazem i jako s bránou kamsi.

Michal Mitro (Slovensko)
*1989, intermediální umělec
žije a působí v Brně

Michal Mitro je vizuální umělec, který svou tvorbu označuje jako post-mediální. Ve zkratce to znamená, že jeho práce nevyžadují pevné ukotvení v médiu, spočívají spíše v procesu a výzkumu, který stojí za samotným dílem. K umění přistupuje jako ke sdílení informací, což se odráží v přístupnosti a otevřenosti jeho projektů vůči publiku. Témata, která v jeho tvorbě rezonují nejvíce, jsou zkoumání současného a budoucího stavu naší planety, politicko-ekonomicko-společenské konstelace a vztah mezi lidským a ne-lidským.

 

Projekt: Nástěnka

Projekt: Nástěnka připravuje Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se spolkem Obrazy napříč obory, který se dlouhodobě zabývá vizuální kulturou a sleduje roli, jakou v současné společnosti hrají obrazy a vizuální informace. Nástěnka je uměleckým zásahem do veřejného prostoru. Jeho cílem není pouhé přivlastnění vývěsních ploch coby předpřipraveného prezentačního prostoru, nýbrž vyzdvihnutí jejich potenciálu jakožto nenápadného, a přesto všudypřítomného informačního média se specifickými estetickými pravidly. Právě hra s kompozicí a obsahem a vyzdvihnutí formálních kvalit média posunuje jeho utilitární funkci do oblasti umění ve veřejném prostoru.

Místo

nástěnka v průjezdu, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy