Velká novela zákona o obchodních korporacích

1. prosinec 2020, 09:00 – 12:30

Webinář

Přednášející: JUDr. Jan Lasák, LL.M. Ph.D. odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP a advokát v Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Cílem webináře je seznámit účastníky s hlavními změnami, které přináší velká novela zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021 pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Webinář se zaměřuje na hlavní změny v obecné části zákona o obchodních korporacích (pokud jde o členství ve volených orgánech, vztahy mezi společností a jejími společníky/ akcionáři, úpravu konfliktu zájmů), respektive na nejvýznamnější změny zasahující praktické fungování společností s ručením omezeným a akciové společnosti.

Na webinář se můžete přihlásit zde.

Webinář se uskuteční přes platformu LifeSize (odkaz včetně prezentace bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online

Přílohy