Martin Verner – Úhel pohledu

2. březen 2020, 17:00 – 18:00

Vernisáž výstavy

Termín konání výstavy: 2. 3 .2020 – 27. 3. 2020
Vernisáž: 2. 3. 2020 v 17:00
Kurátoři: Zuzana Pejpková
Tereza Jelínková

Martin Verner je absolventem katedry slavistiky FF UP (2011–2016) a v současnosti pracuje v mezinárodní logistické společnosti. Sjednocujícím prvkem jeho práce je zachycení jedinečnosti a kouzla okamžiku. Dominující melancholické kompozice umocněné černobílou fotografií evokují pocit osamění a ticha. Samota, téma, které se dotýká každého z nás: lze ještě najít místo, kde je člověk opravdu sám? A dokážeme být vlastně v dnešní době sami se sebou a sami sebou?
Na výstavě bude představen průřez dosavadní tvorbou, rozdělen do několika celků.

Místo

UPoint

Přílohy