Pohled z opačné strany I přednáška

11. prosinec 2019, 15:00 – 16:30

Současný stav bádání

Přednášku Pohled z opačné strany. Brněnské sochařství konce 18. století v nové perspektivě prosloví v rámci cyklu Současný stav bádní Doc. Pavel Suchánek, Ph.D., Seminář dějin umění, Filozofická fakulta MUNI.

Místo

Auditorium Maximum, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy