Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

4. prosinec 2019, 16:00 – 19:00

Odborné přednášky

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FNOL a LF UP

Koordinátor: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Program:

 1. Péče o nemocné po transplantaci plic
  Jakubec P., Žurková M., Kufa J., Handová L., Genzor S., Kolek V.
 2. Imunoterapie karcinomu plic proč, komu, kdy
  Kultan J., Žarnayová L., Rozsívalová D., Fischer O., Kolek V.
 3. Exacerbace CHOPN - vážná hrozba
  Hajdová L., Jakubec P., Kolek V., Zatloukal J.
 4. Biologická léčba bronchiálního astmatu
  Voláková E., Zatloukal J.
 5. Plicní fibroza včera, dnes a zítra
  Žurková M., Lošťáková V., Hajdová L., Kolek V., Kriegová E.
 6. Novinky léčby syndromu spánkové apnoe
  Sova M., Genzor S.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna)

Přílohy