Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

26. září 2019, 09:30 – 18:00

IV. odborná konference

Odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce je letos zaměřena na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením.
Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací našich studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí.
Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost.

Nad konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP

Přihlášení na konferenci naleznete zde. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.
Informace/dotazy: libor.novosad@seznam.cz

Těšíme se na váš zájem, vaše zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., vedoucí pořádající katedry, PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D., odborný garant konference

Konference se koná v rámci projektu Inovace metod sociální práce s rodinou IGA 2019_007

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP | Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR | InternetPoradna.cz v Ol.

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, aula, 2. podlaží

Přílohy