Křeslo pro lékaře

24. září 2019, 17:30 – 21:00

stream sympozia

MEDICÍNSKÉ SYMPOZIUM KŘESLO PRO LÉKAŘE I stream sympozia v Kapli Božího Těla I 17:30 registrace účastníků I 18:00 stream I 20:00 raut v Atriu

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy