Ekologie 2019

4. září 2019 - 6. září 2019

Konference Ekologie 2019 České společnosti pro ekologii 

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého pořádají v Olomouci ve dnech 4.–6.9.2019 v pořadí sedmou konferenci České společnosti pro ekologii. Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody. Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina, jejich vzájemný poměr bude záviset na množství přihlášených příspěvků v obou jazycích.

www.cspe.cz/konference-ekologie-2019-4-69-2019

Pořádá

ČSPE, Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP

Přílohy