Perspektivy teatrologie 2018

17. květen 2018 - 18. květen 2018, 08:00 – 17:30

Konference

Cílem dvoudenní konference je představit rozmanitost témat divadelních studií a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Referující se budou věnovat nejen teoretickým a historiografickým otázkám, ale také analýze současného divadla. Součástí konference budou prezentace aktuálních výzkumných projektů, jež s výzkumem divadla a kulturních performancí souvisejí.

O aktuálních teoretických a metodologických výzvách a přetrvávajících anachronismech v divadelní historiografii, jakož i o nových přístupech k rozboru analýze současného divadla a reflexi dějin a teorie divadelní kritiky budou diskutovat divadelní teoretici a historici, pedagogové a studenti divadelních věd z MU, UP, UK, DAMU a JAMU. Konferenci zakončí diskuse o anketě Divadelní revue "Počin v české teatrologii".

Kompletní info ZDE.

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní Flora

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla a Auditorium Maximum

Přílohy