Tematické posloupnosti v textech nerodilých mluvčích

14. květen 2018, 10:00 – 11:00

Vývojová studie o akvizici psaní v češtině jako cizím jazyku

Přednášející: prof. Anna-Maria Perissutti, Ph.D. (Universitá degli Studi di Udine)

Úvodní slovo: Mgr. Eva Skříčková (FF UP)  

Anotace: Hlavním cílem této práce je odpovědět na to, jaké informace nejčastěji stojí v pozici tématu v česky psaných kompozicích nerodilých  mluvčích (úroveň B1 a B2). Analýza vychází z textové teorie Angely Ferrari (2004, 2005, 2008, 2009) a je založena na korpusu Merlin, www.merlin-platform.eu, který obsahuje přibližně 2.300 žákovských textů.  

Pořádá

Olomoucká pobočka Jazykového sdružení ČR

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkového 12, místnost 2.03

Přílohy