7. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií

3. květen 2018 - 5. květen 2018

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference zabývající se tématem paměti a jejím ztvárněním v latinskoamerické literatuře, filmu a divadle.

Podrobné informace

Pořádá

Katedra romanistiky FF UP

Místo

Umělecké centrum UP a Filozofická fakulta UP, katedra romanistiky Křížkovského 10

Přílohy