Filosofie a evropské hodnoty ve 20. století: Heidegger a Patočka

20. březen 2018, 16:45 – 18:15

Přednáška Ivana Blechy z cyklu přednášek Societas cognitorum "O hodnotách Evropy."

Sdružení profesorů Societas cognitorum a Rakouské centrum zvou akademickou obec i širokou veřejnost k pravidelnému cyklu přednášek. Přednášky se budou konat každé úterý od 16.45–18.15 hodin v aule FF UP (Křížkovského 10, 2. patro). Studenti bakalářského a magisterského studia všech oborů získají za návštěvu přenášek + jejich protokol 2 kreditní body (kód k zápisu do stagu KGN/SC2), studenti doktorandského studia za návštěvu přednášek a zpracování seminární práce ke zvolenému tématu 5 kreditních bodů (FIF/92BPP).

Program přednášek

Pořádá

Societas cognitorum, Rakouské centrum UP

Místo

aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10

Přílohy