8. moravský regionální kongres k sexuální výchově

6. březen 2018, 09:00 – 17:00

Konference

Zveme pedagogy, psychology, zdravotníky a všechny, které problémové okruhy kongresu zajímají. Zváni jsou i studenti a všichni ostatní zájemci.

Tematické okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování. Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: MSMT- 22342/2017-1-981, bude zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty. Každý účastník může přihlásit referát nebo poster.

Kongres pořádají: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP ve spolupráci s Centrem výzkumu zdravého životního stylu PdF UP, Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví, ČAS a POUZP.

Záštitu nad akcí laskavě převzali prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka Pedagogické fakulty UP a primátor Statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Podrobné informace a přihláška

Pořádá

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP, Centrum výzkumu zdravého životního stylu pdF UP ad.

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo náměstí 5, Olomouc

Přílohy