Zasedání Akademického senátu PF UP

19. únor 2018, 17:00 – 19:00

Zasedání

Předseda Akademického senátu PF UP, docent Michal Bartoň, svolává zasedání senátu na pondělí 19. února. Jednání se uskuteční od 17:00 v zasedací místnosti budovy A právnické fakulty.
Program:
1. Informace o změně ve složení AS PF UP
2. Změny vnitřních norem PF UP
3. Různé

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, zasedací místnost

Přílohy