Olomoucké dny soukromého práva

9. únor 2018, 09:00 – 18:00

Mezinárodní vědecká konference

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP pořádá VIII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva. Odborné setkání se uskuteční pod záštitou děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. a vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. Hlavními tématy připravovaného ročníku konference budou: Aktuální otázky soukromého práva | Postavení dítěte v soudních řízeních | Náhrada újmy v pracovněprávních vztazích | Důkazní břemena v civilním soudním řízení.
Dopolední program konference (od 9:00 hod.) otevře plenární zasedání, v němž vystoupí významní odborníci zabývající se problematikou soukromého práva. V odpoledních hodinách budou účastníci jednat v tematicky zaměřených sekcích.
Přihlášku na konferenci, prosím, vyplňte zde: https://goo.gl/forms/RDtwRrgouT6hqVFs2
Přihlásit se můžete nejpozději do 4. 2. 2018.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na organizační tým konference JUDr. Ondřeje Šmída, Ph.D. případně Mgr. Radku Vacovou na emailové adrese: odsp@upol.cz.

Pořádá

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP

Místo

Právnická fakulta UP

Přílohy