Service Learning na UP

7. únor 2018, 10:00 – 12:00

Beseda

Zaměstnanci Univerzity Palackého jsou zváni na první besedu u kulatého stolu k problematice Service Learningu (SL) na UP. SL je pedagogickou metodou, která v sobě nese prvky Community Service, dobrovolnictví, social engagement, projektové výuky a dalších. Základem SL je tedy propojení vzdělávacích cílů na univerzitě s prací s komunitou pro oboustranný užitek. Studenti mají možnost v praxi vyzkoušet nabyté znalosti, z nichž zároveň profituje i místní komunita.

Cílem besedy je zjistit možnosti spolupráce v rámci UP v daném tématu, zjistit aktuální stav realizace vzdělávání s prvky SL a popsat vzdělávací potřeby pedagogů ve vztahu k zavádění Service Learningu na UP. Kulatý stůl je součástí projektu SLIHE – Service Learning in Higher Education (2017-1-SK01-KA203-035352), který se zaměřuje na podporu této vzdělávací metody ve střední a východní Evropě.

PROGRAM

  1. Koncept společensky odpovědné univerzity/třetí poslání univerzity
  2. Představení projektu SLIHE
  3. Aktuální stav na UP –nabídka kurzů sprvky SL vstudijních plánech
  4. Identifikace vzdělávacích potřeb učitelů

PŘIHLÁŠKY

Zájemci nechť se pomocí dotazníku přihlásí na adrese: https://goo.gl/forms/gw1j5TeUX54Zwniq1. Vpřípadě, že se nebudete moci zúčastnit, ale zajímáte se o metodu Service Learning, prosím vyplňte následující formulář: https://goo.gl/forms/2bCKJH3FQ9CyzjS92.

 

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Rotunda

Přílohy