I Coloquio Iberoamericano de Filologías Románicas para Estudiantes (CIFRE)

1. únor 2018 - 2. únor 2018

První ročník kolokvia CIFRE Olomouc

Konference nabízí pokročilým studentům španělské a portugalské filologie možnost představit své práce a získat zkušenosti s jejich prezentováním.

Základy pojmů neměnnosti a přeměny je možné vystopovat v kořenech epistemologického myšlení až k Parmenidovi a Hérakleitovi, kteří už v dobách antiky chápali důležitost těchto konceptů pro vyjádření povahy věcí.

Dnes, i po mnoha staletích, uznáváme platnost těchto předsokratovských idejí. Politické a společenské změny ovlivňují umění, jazyk a zároveň podporují vznik nových možností ztvárnění reality. Tímto způsobem se vytváří komplexní vztahy vzájemného vlivu mezi společností a její symbolickou produkcí (myšleno například v podobě inovací filmového a hudebního průmyslu nebo literatury).

Na druhou stranu jiné modely myšlení jsou charakteristické tím, že zůstávají v průběhu času víceméně beze změny. Tato kontinuita idejí paradoxně také utváří důležitý faktor změny, který působí na symbolickou produkci.

Tematický okruh prvního ročníku kolokvia vybízí k úvaze a rozboru těchto fenoménů a jejich vlivu na umění a jazyk španělsky a portugalsky mluvících zemí.

Podrobné informace

Pořádá

Katedra romanistiky FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, kaple Božího Těla

Přílohy